Styrelse

Adressuppgifter och kontaktuppgifter styrelsen i Lerviks Samfällighet

Ordförande
Johan Westling
0708 519820, ordforande@lervikshamnen.se

Sekreterare
Stefan Eriksson
0705 834370, sekreterare@lervikshamnen.se

Kassör
Per Hertzberg
0708 972343, ekonomi@lervikshamnen.se

Hamnkapten
Hans Manner
0705 176338, hamnkapten@lervikshamnen.se

Ledamöter

Jesper Skoglund
0733 734513, jesper@addrecord.se

Lotta Sköld
0702 331573, lotta.skold@essity.com

Lars Anger
0738 305500, larsanger@gmail.se

Suppleanter

Mats Hagström
0705 236900, mats.hagstrom@blixtmail.se 

Per Persson
0735 092050,per@betonova.se

Lars Ihrfelt
0708 706179, lars.ihrfelt@telia.com