Styrelse

Adressuppgifter och kontaktuppgifter styrelsen i Lerviks Samfällighet

Ordförande
Johan Westling
0708 519820, ordforande@lervikshamnen.se

Sekreterare
Stefan Eriksson
0705 834370, sekreterare@lervikshamnen.se

Kassör
Håkan Larsson
0703 774723, ekonomi@lervikshamnen.se

Hamnkapten
Hans Manner
0705 176338, hamnkapten@lervikshamnen.se

Ledamöter

Lars Ihrfelt
0708 706179, lars.ihrfelt@telia.com

Lotta Sköld
0702 331573, lotta.skold@essity.com

Mats Hagström
0705 236900, mats.hagstrom@blixtmail.se

Suppleanter

Malin Möller
0706 954495, malin.ml@telia.com 

Mikael Sande
0709 851484, info@gbgtraktoren.se

Per Hertzberg
0708 972343, per@lofast.se