Information om Lervikshamnen

Parkering

Lerviks Samfällighet har två parkeringsområden. Parkeringsplatserna är avsedda för samfällighetens medlemmar och enbart för personbilar.  Antalet platser är begränsat och räcker inte till för att samtliga andelsägare skall kunna få sin egen plats.

Uppställning av båtkärror är förbjudet. Eftersom upptagningsrampen även utnyttjas av icke medlemmar måste vi hålla strikt på detta förbud. Vi riskerar annars att besökare snabbt skulle kunna fylla upp platserna med sina kärror.

Hamnkapten

Hans Manner nås via hamnkapten@lervikshamnen.se eller telefon 0705-176338