Gemensamma anläggningar

Lerviks samfällighet har två parkeringsområden. Parkeringsplatserna är avsedda för samfällighetens medlemmar och enbart för personbilar. Antalet platser är begränsat och räcker inte till för att samtliga andelsägare skall kunna få sin egen plats. Rätt till parkering tillfaller enbart bilar med behörigt parkeringskort som ska vara väl synligt i bilen.

Uppställning av båtkärror är förbjudet. Eftersom upptagningsrampen även utnyttjas av icke medlemmar måste vi hålla strikt på detta förbud. Vi riskerar annars att weekendbesökare som sjösätter sina båtar snabbt skulle kunna fylla upp platserna med sina kärror.

Skötseln av de gemensamma anläggningarna såsom bryggor, toaletter, parkeringsplatser etc. sköts delvis på ideell basis. Under högsäsongen anställs ungdomar som hjälper till med underhåll och städning. Det är viktigt att alla gemensamt hjälper till att hålla hamnen i ett snyggt skick. Soptunnor finns inte på området utan alla förväntas ta med sina sopor till sina fastigheter. Papperskorgarna på toaletterna är inte avsedda för hushållssopor.

Renspolning av båtarna i samband med upptagning är förbjudet av miljöskäl.

I övrigt så hänvisas till Hamnordningen som beskriver allt som berör hamnen.