Välkommen!

Besökare kan se bilder och få information om hamnen.

På medlemssidorna finns medlemsexklusiv information och förteckningar. Medlemmar loggar in genom att ange Samfällighetens lösenord* i login-fältet ovan.

Lervikshamnen, Västkustens finaste privata småbåtshamn

I det gamla fiskesamhället Mollösund finns idag en av Sveriges finaste marinor. Hamnen drivs i samfällighetsform med medlemskap knutet till fastigheter på Orust. Huvuddelen av båtplatserna nyttjas av ortsbefolkning och sommarhusägare i Mollösund.

Marinan har c:a 280 båtplatser i varierande storlek. Hälften av medlemmarna har också valt att bygga en sjöbod för att förvara sina båttillbehör och för att ha en plats att sitta ner och koppla av på kvällen. Inom hamnområdet finns tre servicebyggnader med duschar och toaletter samt en klubbstuga som kan användas för möten och mindre fester. På samtliga bryggor finns el och vatten framdraget. Inom området finns ett jolle-/kanotområde och en upptagningsramp.

Varje sommar brukar det finnas några båtplatser för andrahandsuthyrning.