Styrelsen

Adressuppgifter och kontaktuppgifter styrelsen i Lerviks Samfällighet

Ordförande
Johan Westling
070 8519820, ordforande@lervikshamnen.se

Sekreterare
Jan Svenäng
0705-95 67 63, sekreterare@lervikshamnen.se

Kassör
Håkan Larsson
0703-77 47 23, ekonomi@lervikshamnen.se

Ledamöter
Stefan Eriksson
070-5834370, stefan.eriksson.gbg@gmail.com

Lars Ihrfelt
070 8706179, ihrfelt@telia.com

Johnny Olausson, (Hamnkapten)
0708-63 06 06. hamnkapten@lervikshamnen.se

Suppleanter

Magnus Arvidsson
0709-105407, magnus.arvidsson@univar.com

Mikael Sande
070-9851484, info@gbgtraktoren.se

Mats Hagström
0705-236900, mats.hagstrom@blixtmail.se