Styrelsen

Adressuppgifter och kontaktuppgifter styrelsen i Lerviks Samfällighet

Ordförande
Johan Westling
070 8519820, ordforande@lervikshamnen.se

Sekreterare
Stefan Eriksson
0705 834370, sekreterare@lervikshamnen.se

Kassör
Håkan Larsson
0703 77 47 23, ekonomi@lervikshamnen.se

Ledamöter
Jan Svengäng
0705 95 67 63, jansvenang@telia.com

Lars Ihrfelt
070 8706179, lars.ihrfelt@telia.com

Owe Westberg

076 8450032, owe.westberg@telia.com

Stefan Karlsson, Hamnkapten
070 6705818, hamnkapten@lervikshamnen.se

Suppleanter

Magnus Arvidsson
0709-105407, magnus.arvidsson@univar.com 

Mikael Sande
070-9851484, info@gbgtraktoren.se

Mats Hagström
0705-236900, mats.hagstrom@blixtmail.se