Information om Lervikshamnen

Parkering

Lerviks Samfällighet har två parkeringsområden. Parkeringsplatserna är avsedda för samfällighetens medlemmar och enbart för personbilar.  Antalet platser är begränsat och räcker inte till för att samtliga andelsägare skall kunna få sin egen plats.

Uppställning av båtkärror är förbjudet. Eftersom upptagningsrampen även utnyttjas av icke medlemmar måste vi hålla strikt på detta förbud, vi riskerar annars att weekend besökare som sjösätter sina båtar snabbt skulle kunna fylla upp platserna med sina kärror.

Hamnkapten

Stefan Karlsson nås på telefon 0706-705818