Båtplats uthyres

Båtplats E47 uthyres. Platsen har 8 m långa bommar och är 3,50 m bred.

Ulla-Beth Högberg

ullabeth.hogberg@gmail.com eller 072 3969395

 

Båtlängd inklusive båtmotor i relation till den längsta bommen får sticka ut max 1 meter från bommen under förutsättning att det inte stör övriga båtar. Uthyrare av båtplats måste notera namn och telefonnummer så att hyresgästen kan kontaktas vid behov.

Juni 2021