Båtplats uthyres

Båtplats G12 uthyres. Båtplatsen med längd 5,80 m är tillgänglig för uthyrning omgående, skyddad båtplats med långsides förtöjning intill bryggan.  

Deniz Tanner

deniz.tanner@hotmail.com eller 0707 510101

 

Båtlängden för långsides båtplatser ska vara en halvmeter kortare i fören respektive aktern än båtplatsens längd vid angränsning till annan båt.

Uthyrare av båtplats måste notera namn och telefonnummer så att hyresgästen kan kontaktas vid behov.

Juli 2022