Båtplats uthyres

Båtplats C 26 uthyres. Bredd 2,30 m med 4 m långa bommar

Ulf Jemsby

ulf.jemsby@gmail.com eller 0768122871

 

Båtlängd inklusive uppfälld båtmotor, badbrygga etc får sticka ut max 1 meter från bommen under förutsättning att det inte stör övriga båtar. Båtlängden för långsides båtplatser ska vara en halvmeter kortare i fören respektive aktern än båtplatsens längd vid angränsning till annan båt.

Uthyrare av båtplats måste notera namn och telefonnummer så att hyresgästen kan kontaktas vid behov.

Juni 2022