Båtplats uthyres

Båtplats B11 som är 2,70 bred med 4m bommar uthyres.

Petra Thoren

petra@thoren.at eller 0707-506846

 

Båtlängd inklusive båtmotor i relation till den längsta bommen får sticka ut max 1 meter från bommen under förutsättning att det inte stör övriga båtar. Uthyrare av båtplats måste notera namn och telefonnummer så att hyresgästen kan kontaktas vid behov.

Juli 2021