Båtplats uthyres

Båtplats B11 uthyres. Platsen har 6 m långa bommar och är 2,15 m bred.

Båtplats L4 uthyres.  Platsen har 7 m långa bommar och är 3,50 m bred.

Petra Thoren

petra@thoren.at eller 0707 506 846

 

Båtlängd inklusive uppfälld båtmotor, badbrygga etc får sticka ut max 1 meter från bommen under förutsättning att det inte stör övriga båtar. Uthyrare av båtplats måste notera namn och telefonnummer så att hyresgästen kan kontaktas vid behov.

Juni 2022