Att hyra

Båtplats 2m att hyra.

Ring

0706-279422

0706-110042