Önskar köpa båtplats

Båtplats köpes för Snipa 6,5 meter lång och 2,5 meter bred.

Yngve Nord

yngve@bluehouse.se eller 0707-694 000

 

Båtlängd inklusive båtmotor i relation till den längsta bommen får sticka ut max 1 meter från bommen under förutsättning att det inte stör övriga båtar.

Juni 2021