Önskar hyra eller köpa båtplats

Vi har en 6,5 x 2,3  m styrpulpet och önskar hyra eller köpa en båtplats i Lervik.

Andreas Rosbecker D'Arienzo

andreasdarienzo@hotmail.com eller 0733-339313

 

Båtlängd inklusive båtmotor i relation till den längsta bommen får sticka ut max 1 meter från bommen under förutsättning att det inte stör övriga båtar. Uthyrare av båtplats måste notera namn och telefonnummer så att hyresgästen kan kontaktas vid behov.

Januari 2021